صعود داماش گیلان به رده پنجم جدول با پیروزی مقابل آرمان گهر