دانلود دکلمه دوست خسرو شکیبایی

دانلود دکلمه خاطره انگیز دوست خسرو شکیبایی

Download  Music Dost Khosro Shakibayi

بزرگ بود

 

و از اهالی امروز بود

 

و با تمام افق های باز نسبت داشت

 

ولحن آب و زمین را چه خوب می فهمید.

 

صداش

 

به شکل حُزن پریشان واقعیت بود.

 

و پلک هاش

 

مسیر نبض عناصر را

 

به ما نشان داد.

 

و دست هاش

 

هوای صاف سخاوت را

 

ورق زد

 

و مهربانی را

 

به سمت ما کوچاند.

 

به شکل خلوت خود بود

 

و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را

 

برای آینه تفسیر کرد.

 

و او به شیوه ی باران پر از طراوت تکرار بود.

 

و او به سبک درخت

 

میان عافیت نور منتشر می شد.

 

همیشه کودکی باد را صدا می کرد.

 

همیشه رشته ی صحبت را

 

به چفت آب گره می زد.

 

برای ما، یک شب

 

سجود سبز محبت را

 

چنان صریح ادا کرد